Historie klubu

První zmínky o fotbalovém klubu v Sepekově jsou zaneseny v místní kronice v roce 1936. Tehdy byl založen klub S.K. Sepekov, ve kterém byl kapitánem Václav Novák, předseda Karel Záveský, jednatel Bedřich Hása a o finance se staral Stanislav Kolář. Další zmínky jsou z let poválečných 1945-1947, kdy Sepekov hrál své zápasy na hřišti u Chobota (současné hřiště za školou). Z počátku zde byly sehrány pouze 4 zápasy za sezónu, toto číslo však rok od roku rostlo. Ač se v kronice píše, že výkon mužstva byl dobrý, návštěvy utkání čítaly jen pár diváků. Další zmínka je z roku 1958, kdy se z místní Tělovýchovné jednoty sokola Sepekov, vytvořil i oddíl fotbalistů. Tehdejší oddíl měl i mužstva dorostu a žáků. Až v roce 1958 se povedlo zdejšímu mužstvu postoupit do krajské soutěže a to I.B. třídy.

V této soutěži však vydrželo mužstvo Sepekova pouze jeden rok. Opět se však do krajské soutěže vrátilo v roce 1970. V roce 1975 byly původní dřevěné branky vyměněny za branky kovové. V roce 1988 už sepekovská mužstva odehrála 163 utkání, z toho 91 mistrovských. Od roku 1989 se započalo na přestavbě původních kabin a finální podoby se nové kabiny dočkaly až v roce 1991.

V roce 2001 se začalo s budováním studny, která se používá na zavlažování hřiště. V roce 2010 byla dokončena realizace zavlažovacího systému, která byla započata vybudováním vrtu v roce 2008. Na přelomu tisíciletí byl vytvořen první znak TJ Sokol Sepekov. Ten vydržel v platnosti 12 let. Poté byl vytvořen nový, modro – bílý znak, který platí v současnosti a byl přijat jako oficiální. V roce 2011 byly spuštěny první internetové stránky TJ Sokol Sepekov. Výměna oken na celých kabinách proběhla v roce 2015.